Vid erbjuder möjlighet till återbruk. I dagsläget gäller detta ved & snickerier. Men kommer framöver även erbjuda flis till försäljning.